Share :

Memahami IBADAH QURBAN

Memahami IBADAH QURBAN

MEMAHAMI IBADAH QURBAN

A. Hukum Qurban
Hukum qurban selama tdk ada unsur nadzar menurut madzhab syafi"iyyah dan Mayoritas Ulama adalah SUNAH MUAKADAH. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat lain Imam Ahmad qurban hukumnya WAJIB bagi yang mampu.

B. Hewan Qurban
Mayoritas ulama berpendapat qurban tidaklah sah kecuali dengan binatang An"am yaitu kambing, sapi/kerbau, atau unta. Ada juga pendapat lemah qurban sah dengan ayam atau binatang halal lainnya jika tdk mampu membeli hewan an"am. Satu ekor sapi bisa untuk tujuh orang dan seekor kambing mencukupi satu orang. Namun diperbolehkan bagi yg berkurban (shohibul qurban) menyertakan pahalanya untuk seluruh keluarga.

C. Kurban Untuk Orang Mati
Mayoritas ulama memperbolehkan qurban untuk orang mati dan sampainya pahala kepadanya meskipun tidak berwasiat.

D. Menyukur Rambut dan Memotong Kuku
Bagi yg berqurban disunahkan tidak memotong rambut dan kuku mulai tgl 1 Dzul Hijjah sampai hewan qurban disembelih. Ada pula ulama yg mewajibkan tidak memotong rambut dan kuku melihat asal dari larangan dalam hadits bahwa bagi yg ingin berkurban tidak boleh memotong kuku dan rambut.

E. Pembagian Daging Kurban
Daging qurban wajib seperti karena nadzar dagingnya wajib diberikan seluruhnya kpd fakir miskin. Sedangkan daging kurban sunah boleh dibagikan tiga kelompok, yaitu: shohibul qurban, orang kaya, dan fakir miskin.
Daging qurban wajib dagingnya wajib diberikan mentah kepada fakir miskin, sedangkan daging qurban sunah boleh diberikan dalam keadaan matang asalkan ada sedikit daging yg diberikan mentah kepada fakir miskin. Namun yg lebih utama dibagikan dlm keadaan mentah semua.

F. Membagikan Daging Kurban ke Non Muslim
Membagikan daging kurban kpd non muslim menurut ulama Syafi"iyyah tidak boleh (haram), menurut Abu Hanifah, At-Tsaur, Hasan Bashri boleh untuk non muslim yg fakir miskin. Sedangkan menurut mayoritas pengikut Imam Ahmad bin Hanbal boleh secara mutlak, lebih-lebih masih ada hubungan tetangga atau kerabat.

G. Menjual Kulit Qurban
Menjual daging atau kulit hewan kurban tidak diperbolehkan, juga tidak boleh dijadikan upah penyembelih. Larangan menjual daging atau kulit kurban berlaku baik untuk shohibul qurban dan penerim daging qurban yg bukan fakir miskin (aghniya"), tapi jika mustahiq penerima kurban orang fakir miskin, maka boleh menjualnya. Kulit qurban sebaiknya diberikan yg fakir miskin agar dijual oleh mereka.
Namun menurut Imam Abu Hanifah boleh menjual kulitnya asalkan bukan dgn dirham dan dinar. Sedangkan menurut Imam Atho" boleh secara mutlak.

Wallahu A"lam 

PB DDI 

Share